Polityka Prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Szanujemy Twoją prywatność. Chcąc zadbać o Twoje dane osobowe przygotowaliśmy ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.grupatrop.pl.

Administratorem strony jest Centrum TROP s.p. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa, NIP: 113-25-26-567

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się pod adresem biuro@grupatrop.pl.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Centrum TROP sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa, NIP: 113-25-26-567.

Jakie masz uprawnienia?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zostały one opisane w art. 16 – 21 RODO. Nie można z nich skorzystać jeśli prawo nakłada na nas obowiązek ich przetwarzania, np. danych księgowych.  Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli zechcesz zawsze udostępnimy Ci informacje o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się ze nami pod adresem biuro@grupatrop.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dbamy o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Osoby do tego nieupoważnione nie mają dostępu do danych osobowych, które są gromadzone z należytą starannością.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

 1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google.
 2. Freshmail – w celu korzystania z systemu Freshmail, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą mailową.
 3. Biuro rachunkowe Katarzyna Żebrowska– w celu korzystania z usług księgowych, w ramach których przetwarzane są Twoje dane osobowe np. na potrzeby wystawienia faktury,
 4. StudioMia Agnieszka Olkowska – w celu korzystania ze wsparcia technicznego w zakresie obsługi strony internetowej i jej bezpieczeństwa,
 5. Zenbox – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Przystąpili oni do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

W jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane uzyskane za pośrednictwem strony www?

Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na stronie www.grupatrop.pl przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, przesłania informacji o które poprosisz, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez integralną częścią systemu WordPress, który nie ma dostępu do danych osobowych. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Dostęp do nich jest dostępny jedynie dla Administratora Danych Osobowych.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies (informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Rodzaje:

 • cookies własne – odczytywane przez mój system teleinformatyczny
 • cookies podmiotów trzecich odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich
 • cookies sesyjne – usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu
 • trwałe cookies – zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę

Cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetla Ci się okienko z informacją na temat stosowania plików cookies. Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookies możesz to zrobić z poziomu swojej przeglądarki. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony www.grupatrop.pl.

 • Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystamy z:
 • Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, tworzymy i analizujemy statystyki strony w celu jej optymalizacji. Właściciel: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów lub usług poprzez spersonalizowanie reklam w serwisie Facebook.

Właściciel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Wideo.

Posiadamy na swojej stronie wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

 

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywane ich w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.